Ceník služeb

Před stanovením ceny právních služeb nejprve s klientem projednáme jeho konkrétní záležitost, vybereme nejvhodnější řešení a  až poté se dohodneme na konkrétním postupu a stanovení odměny za právní služby.

Při určování výše smluvní odměny přihlížíme k hodnotě věci, která je předmětem právní služby, časové náročnosti a obtížnosti věci, jakož i k individuálním zájmům a potřebám klienta.

Výše ceny za poskytnutí právních služeb je dohodnuta ještě před počátkem poskytování právních služeb.

První konzultace je v případě převzetí právního zastoupení poskytována našim klientům bezplatně.

Po dohodě s klientem lze dohodnout následující druhy odměny:

  • hodinová – dle počtu fakticky poskytnutých hodin právních služeb s účtováním v režimu započatých čtvrthodin
  • tarifní – dle počtu poskytnutých úkonů dle vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu
  • podílová – procentem na výsledku věci
  • pevná – odměna za právní služby je stanovena předem fixní částkou
  • paušální – odměna je hrazena dohodnutou a pro klienta zvýhodněnou měsíční částkou – nabízíme dlouhodobým klientům

Při sjednání dohody o poskytnutí právní služby může být od klienta požadována před zahájením činnosti přiměřená záloha.

Není-li dohoda o ceně právních služeb uzavřena předem, řídí se její výše vyhl. č.  177/1996 Sb., advokátním tarifem.

V návaznosti na aktuální právní úpravu sdělujeme, že věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v souvislosti s poskytováním právních služeb naší advokátní kanceláří je v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je: .

Potřebujete poradit?