Mgr. Pavel Schreiber, advokátní koncipient

Pavel Schreiber absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2013. Své prvotní právní zkušenosti získal již během studia při výkonu odborné právní praxe na občanskoprávním oddělení Okresního soudu ve Zlíně a od roku 2012 praxí v advokátní kanceláři ve Zlíně se zaměřením na generální praxi.

V roce 2011–2012 si prohloubil a rozšířil své právní a jazykové znalosti studijním pobytem na Mykolo Romerio Universitetas v Litvě a dále pobytem na letní škole v Reichenau v Rakousku, kde studoval právo EU a právo ICT.

V advokátní kanceláři Mgr. Aleny Straubové působí od roku 2013 jako advokátní koncipient a je zapsán v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou.

Pavel Schreiber se specializuje na právo občanské, především vymáhání škod na zdraví, právo obchodní a korporátní, pracovní, právo autorské a právo ICT.

Je členem AIJA – International Association of Young Lawyers.

Jazykové znalosti: čeština a angličtina, základy němčiny

Chcete se stát součástí našeho týmu?