Profil Advokátní kanceláře Mgr. Aleny Straubové

Advokátní kancelář Mgr. Aleny Straubové je úspěšnou, všestrannou a dynamicky se rozvíjející advokátní kanceláří s více než patnáctiletou praxí, jež účelně spojuje své mnohaleté zkušenosti a tradici se schopností flexibilně reagovat na aktuální požadavky dnešní doby i vývoj moderních technologií.

Byla založena v roce 1998 Mgr. Alenou Straubovou a v současné době sestává ze tří spolupracujících advokátů a dvou advokátních koncipientů.

Jako jedna z mála kanceláří v ČR se již od samého počátku své činnosti úzce specializuje na právní poradenství a zastupování klientů v oblasti práva EU, zejména práva rakouského a německého.

Poskytujeme profesionální a komplexní právní poradenství ve všech oblastech práva pro tuzemské i zahraniční fyzické a právnické osoby. Právní služby poskytujeme v  jazyce českém, německém, anglickém a případně též ruském.

Námi poskytované právní služby se vyznačují vysokou odbornou kvalitou a schopností nalézat vždy ekonomicky výhodná, rychlá a konstruktivní řešení respektující individuální požadavky i reálné možnosti našich klientů.

Dlouholeté zkušenosti, studijní pobyty a právní praxe v zahraničí zaručují našim klientům vysokou odbornou úroveň těchto služeb i při přeshraničních transakcích.

Za prioritu naší práce považujeme též ochotu, vstřícnost a osobní přístup k individuálním potřebám a nárokům našich klientů, jež jsou nezbytným předpokladem pro vytvoření vztahu důvěry a budování dlouhodobé spolupráce založené na oboustranné úctě a vzájemném respektu.

Naprostou samozřejmostí je pro nás absolutní diskrétnost a dodržování pravidel profesionální etiky.

Naše advokátní kancelář spolupracuje s řadou dalších odborníků, zejména notářů, soudních exekutorů, účetních a daňových poradců, auditorů, soudních znalců a tlumočníků, jejichž odborné znalosti významně doplňují a rozšiřují spektrum námi zajišťovaných právních služeb pro klienty.

Při poskytování právních služeb s mezinárodním přesahem trvale spolupracujeme se zahraničními advokáty z členských států EU.

Našim klientům jsme pomohli úspěšně prosadit jejich právní zájmy nejen u národních soudů ČR, včetně těch nejvyšších, ale i u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Velkých úspěchů dosahujeme i v oblasti odškodnění nároků z dopravních nehod, kde jsme za poslední čtyři roky nezaznamenali ani jediný soudní neúspěch a při hájení zájmů našich klientů patříme co do stále narůstajícího množství pověření i objemu již vymožených odškodnění pro naše klienty zcela jednoznačně mezi přední a významné poskytovatele těchto úzce specializovaných právních služeb v České republice.

Jelikož cítíme odpovědnost za dění v naší společnosti, podporujeme i neziskové organizace a osoby, jimž se z důvodu finanční nedostupnosti právních služeb nedostává. Od září 2009 jsem se stali partnery PRO BONO ALIANCE (Public Interest Lawyers Association) a od roku 2013 jsme vedeni v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů u Ministerstva spravedlnosti ČR.

1998
Rok vzniku
16
Let praxe
1000
Spokojených klientů
Chcete o nás vědět více?