Mgr. Alena Straubová, advokátka

Je zakládající členkou advokátní kanceláře.

Právnickou fakultu Masarykovy univerzity Brně absolvovala v roce 1994. Během studia studovala rakouské právo a právo EU na Karl-Franzens-Universitě v Grazu, účastnila se letních škol zaměřených na evropské právo, dvou stáží u Evropské komise a Evropského soudního dvora v Bruselu a působila jako pomocná vědecká síla na katedře mezinárodního práva.

Po ukončení vysoké školy absolvovala roční studijní pobyt zaměřený na právo EU a mezinárodní hospodářské vztahy na Europa-Kolleg v Hamburku a svou právní praxi zahájila v advokátní kanceláři Huth Dietrich Hahn v Hamburku, kde získala své první cenné zkušenosti z oblasti mezinárodního práva obchodního a korporátního. Poté se věnovala advokacii na pozicích advokátní koncipientky v Brně a ve Vídni, kde studovala rakouské právo na Vídeňské univerzitě a prohlubovala si své jazykové znalosti studiem německého, anglického a ruského jazyka na Dolmetscher Institut ve Vídni.

Advokátní zkoušku vykonala v roce 1998, od listopadu 1998 působí jako samostatný advokát a od roku 1999 jako soudní tlumočník pro jazyk německý.

Jako jedna z mála advokátů se od počátku své právní praxe úzce specializuje na právní poradenství a zastupování klientů v oblasti práva EU, práva rakouského a německého a podílí se na právních transakcí s mezinárodním přesahem.

Při výkonu advokátní praxe trvale spolupracuje s řadou advokátů z mnoha členských zemí EU.

Je členem ČAK, AEA – International Layers Network, DACH – Europäische Anwaltsvereinigung a EURACO.DE, sdružující německy hovořící advokáty.

Specializace: obchodní a korporátní právo, právo občanské a pracovní, mezinárodní právo soukromé, práva z přepravy (CMR), rozhodčí řízení, vymáhání nároků na náhrady škod na zdraví z dopravních nehod, pracovních úrazů a vad výrobku, právo medicínské, zastupování před Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva.

Právní služby poskytuje a zajišťuje též v oblasti práva rakouského, německého a  práva EU.

Jazykové znalosti: čeština, němčina, angličtina a ruština

Chcete se stát součástí našeho týmu?